UC students tour peach farm, meet with President Napolitano